GFN_horiz_100

Zakasnitev Dne globalnega ekološkega dolga nakazuje priložnosti, da gradimo prihodnost v harmoniji z našim končnim planetom

Pandemija koronavirusa je vplivala na zmanjšanje ekološkega odtisa in zato se je v primerjavi z lanskim letom Dan globalnega ekološkega dolga zamaknil za več kot tri tedne. Izziv ponovnega zagona gospodarstev pa državam ponuja edinstveno priložnost za prihodnost, ki si jo želimo.

LJUBLJANA, Slovenija; OAKLAND, Kalifornija, ZDA – 17. avgust 2020 – Do 22. avgusta bo človeštvo od narave zahtevalo toliko, kolikor lahko Zemlja obnovi v celem letu, poroča Global Footprint Network (GFN). Omejitve zaradi koronavirusa so povzročile zmanjšanje svetovnega ekološkega odtisa za skoraj 10 %, vendar še vedno porabimo toliko ekoloških virov, kot če bi živeli na 1,6 planeta. Na svetovni ravni sta postala javno zdravje in okrevanje gospodarstev prevladujoči temi in tako so odločevalci pozvani k ukrepanju na podlagi trenutne edinstvene situacije, da zgradimo prihodnost, v kateri bomo vsi uspevali znotraj omejitev našega enega planeta (“one-planet prosperity”).

“Trajnost zahteva tako ekološko ravnovesje kot tudi dolgoročno zagotovljeno dobro počutje ljudi, zato letošnjega nenadnega krčenja ekološkega odtisa ne moremo zamenjati za napredek,” je povedala izvršna direktorica GFN Laurel Hanscom. “Letos bolj kot kdaj koli prej Dan globalnega ekološkega dolga poudarja potrebo po strategijah, ki povečujejo vseobčo vzdržljivost, tako ljudi kot tudi narave.”

“Pandemija in ukrepi v času samoizolacije so dodatno osvetlili, kako velik je vpliv družbe na ekosisteme. Tako smo priča zgodovinskemu 3-tedenskemu zamiku Dneva svetovnega ekološkega dolga. Posledično mora ravno okrevanje po pandemiji stremeti k učinkoviti in pravični preobrazbi družbenega delovanja stran od intenzivne rabe fosilnih goriv. Ta namreč v Sloveniji prispevajo 60 % ekološkega odtisa, ki je večinoma povezan z energetskim in transportnim sektorjem. Zato je ključno upoštevanje načela ekološkega ravnovesja med omejenimi viri našega planeta in blagostanja ljudi pri vsakodnevnih odločitvah na osebni kot tudi državni ravni. Strukturnih sprememb se ne da narediti čez noč, vendar je zato potrebno prioritizirati in konsistentno izvajati strateške usmeritve, ki so v skladu s Pariškim podnebnim sporazumom in Evropskim Zelenim dogovorom”, je povedal Tomaž Gorenc, direktor Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR).

Obstaja ogromno rešitev, ki jih je mogoče sprejeti kolektivno ali kot posameznik, s katerimi znatno vplivamo na vrsto prihodnosti, v katero vlagamo, in to z vsako posamezno odločitvijo: kako pridelamo hrano, ki jo jemo, kako se gibljemo, kako pridobivamo energijo, koliko otrok imamo in koliko zemlje zaščitimo za prostoživeče živali. Zmanjšanje ekološkega odtisa za 50 % bi datum zamaknilo za 93 dni.

Glede na to, da proizvodnja hrane trenutno porabi 50 % biokapacitete, torej zmogljivosti obnavljanja virov, našega planeta, je pomembno, kaj jemo. Politike, usmerjene v zmanjšanje ogljične intenzivnosti tega, kar jemo, in vpliv proizvodnje hrane na biotsko raznovrstnost (ob hkratnem izboljšanju javnega zdravja) si zaslužijo posebno pozornost, kot poudarjajo skupne raziskave organizacije Global Footprint Network in Barilla centra za hrano in prehrano. Zmanjšanje količine živilskih odpadkov za polovico bi dan globalnega ekološkega dolga zamaknilo za 13 dni.

Ker se moramo pripraviti na svet, ki ga vse bolj oblikujejo podnebne spremembe in omejitve virov, Overshootday.org opisuje izbire življenjskega sloga, ki jih lahko sprejmejo posamezniki, medtem ko jim kalkulator ekološkega odtisa pomaga pri merjenju njihovega napredka. Poleg tega se aktivne in že izvedene pobude podjetij, vlad, lokalnih skupnosti in posameznikov za napredovanje trajnosti obeležujejo na interaktivnem zemljevidu rešitev #MoveTheDate.

Glede na preloženo podnebno konferenco COP26 na Škotskem bodo škotska agencija za varstvo okolja (SEPA), univerza v Glasgowu in Global Footprint Network 20. avgusta obeležili Dan globalnega ekološkega dolga v Glasgowu. Dogodek bo prenašan v živo in bo gostil voditelje iz Škotske, Združenega kraljestva in sveta, tako iz zasebnega kot tudi javnega sektorja, kar je v skladu s SEPA regulativnim pristopom za prosperiranje v okviru omejitev enega planeta.

Omogočanje človeštvu, da uspeva na našem končnem planetu, v splošnem postaja ključna poslovna strategija. Blaginja znotraj omejitev enega planeta (“one-planet prosperity”) predstavlja okvir za dolgoročni uspeh, katerega indikatorja sta indeks človekovega razvoja Združenih narodov in ekološki odtis, trdi e-knjiga, ki sta jo izdala Schneider Electric in Global Footprint Network.

Vzdržljivost podjetij, pa tudi držav in mest je odvisna od dobrega upravljanja z ekološkimi viri. Biokapaciteta v Avstraliji se je med velikimi gozdnimi požari leta 2019 zmanjšala na skoraj polovico, zaradi česar je Avstralija prvič v svoji dokumentirani zgodovini v primanjkljaju biološke zmogljivosti. Ravno nasprotno pa se Škotska s svojo agresivno strategijo dekarbonizacije in precej velikimi sredstvi biokapacitete zaveda, da se bo kmalu izkopala iz svojega dolgotrajnega primanjkljaja biološke zmogljivosti.

Globalni ekološki dolg je nastal že v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Sedaj znaša kumulativni ekološki dolg 18 Zemljinih let. Z drugimi besedami, naš planet bi potreboval 18 let regeneracije, da bi popravil škodo zaradi prekomerne rabe naravnih virov, ob predpostavki, da je prekomerna uporaba popolnoma reverzibilna. Rešitve kažejo, da je mogoče živeti v okviru omejenih sredstev našega planeta. Če bomo uspeli vsako leto zamakniti dan globalnega ekološkega dolga za 5 dni, lahko človeštvo doseže ta cilj pred letom 2050. #MoveTheDate

Dodatni viri

Izjava za javnost v več tujih jezikih

Infografike za prenos

Pretekle izjave za javnost z več informacijami o Dnevu ekološkega globalnega dolga

Kako je bil izračunan datum Dne ekološkega globalnega dolga 2020

Koraki za zmaknitev dne ekološkega globalnega dolga #MoveTheDate

Zemljevid rešitev #MoveTheDate

Rešitve

Podatki o ekološkem odtisu za več kot 200 držav in regij

E-knjiga “Business strategies for one-planet prosperity” (v partnerstvu GFN s Schneider Electric)

O ekološkem odtisu

Ekološki odtis je najbolj celosten merski sistem za izračun bioloških virov. Obsega vse človeške zahteve po biološko produktivnih območjih – hrani, lesu, vlaknih, skladiščenju ogljika in smiselni umestitvi infrastrukture. Trenutno predstavlja ogljični odtis skoraj 60 odstotkov človeškega ekološkega odtisa.

O dnevu globalnega ekološkega dolga 2020

  • Kasnejši datum Dne globalnega ekološkega dolga odraža 9,3 % zmanjšanje človeškega ekološkega odtisa od 1. januarja do dne svetovnega ekološkega dolga v primerjavi z enakim obdobjem lani, kar je neposredna posledica omejitev, ki jih povzroča koronavirus po vsem svetu. Glavna dejavnika zgodovinskega premika v sicer dolgoročnem povečevanju človeškega ekološkega odtisa sta bila zmanjšanje sečnje lesa in zmanjšanje emisij CO2, kar je posledično znižalo odtis lesnih produktov (okrog 8 %) in ogljični odtis (14,5 %).
  • Človeštvo trenutno porabi 60 % več, kot je mogoče obnoviti – ali toliko, kot če bi živeli na 1,6 planeta. Od dne svetovnega ekološkega dolga do konca leta človeštvo povečuje ekološki primanjkljaj, ki se nenehno veča že od začetka 70-ih let prejšnjega stoletja, ko smo na podlagi nacionalnih izračunov o odtisu in biokapaciteti (NFA), ki temeljijo na zbirkah podatkov Združenih narodov (s 15.000 podatkovnimi točkami na državo na leto), zapadli v ekološki dolg.
  • Dan svetovnega ekološkega dolga je izračunan na podlagi nacionalnih izračunov o okoljskem odtisu in biokapaciteti (NFA), ki jih sedaj vzdržuje in posodablja univerza York v Torontu in upravlja nova Fundacija za podatke okoljskega odtisa (Footprint Data Foundation), s sedežem v Kanadi.

O Svetovni mreži za okoljski odtis – Global Footprint Network

Global Footprint Network je mednarodna organizacija za trajnostni razvoj, ki pomaga svetu živeti v okviru Zemljinih sredstev in se odzivati na podnebne spremembe. Od leta 2003 sodeluje z več kot 50 državami, 40 mesti in 70 svetovnimi partnerji, da bi podali znanstvena spoznanja, ki so vplivala na oblikovanje učinkovitih politik in naložbenih odločitev. Skupaj ustvarjamo prihodnost, v kateri bomo lahko vsi uspevali znotraj omejitev našega enega planeta.

Kontakti za medije

Laetitia Mailhes (Francija)
+1 (415) 794-2884
laetitia.mailhes@footprintnetwork.org

Amanda Diep (Kalifornija, ZDA)
+1 (510) 839-8879 x309
Amanda.Diep@footprintnetwork.org

 

Prevod je pripravil sekretariat IMZTR