De dag van het Natuurlijk Kapitaal

Is Nederland voorbereid op de voorspelbare toekomst?

foto: Marit van den Berg

Amsterdam – 19 februari 2022 – Vandaag is het de Dag van het Natuurlijk Kapitaal. Slechts 50 dagen nadat het nieuwe jaar is begonnen, is er in Nederland al meer aan natuurlijke hulpbronnen opgemaakt dan het Nederlandse ecosysteem in een jaar kan vernieuwen. Om stil te staan bij deze dag overhandigde Aniek Moonen, namens de jongere en toekomstige generaties, het koffertje met Natuurlijk Kapitaal aan de minister van Nieuwe Economie Michel Scholte. Het koffertje was leeg.

Op basis van de laatste data van de National Footprint and Biocapacity Accounts is de Nederlandse ecologische voetafdruk meer dan zeven keer zo groot als de hoeveelheid voedsel en grondstoffen die de Nederlandse natuur binnen één jaar kan produceren en de uitstoot die onze natuur kan absorberen. De uitstoot van CO2 heeft hierin het grootste aandeel, gevolg door voedselconsumptie. Ons huidige voedselpatroon maakt dat we meer dan twee keer de gehele biocapaciteit van Nederland nodig hebben om alle Nederlanders te voorzien.

In een wereld van wereldwijde overshoot – die optreedt wanneer de vraag van de mensheid naar de natuur groter is dan het aanbod van de biosfeer – vormt het zo snel gebruiken van ons eigen natuurlijke kapitaal een groeiend economisch risico.

Dit is een steeds grotere zorg voor de jongere generaties” zegt Aniek Moonen, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. “Zij worden niet alleen opgescheept met de gevolgen van klimaatverandering, maar kunnen straks misschien ook niet meer voorzien in basisbehoeften door de uitputting van onze natuurlijke grondstoffen. Onze huidige én toekomstige consumptiepatronen moeten echt radicaal veranderen, als we nog iets willen overlaten aan onze kinderen en kleinkinderen.

Om ervoor te zorgen dat we ons voedsel kunnen produceren binnen de grenzen van onze planeet – in andere woorden onze ecologische voetafdruk is in lijn met de biocapaciteit – is het Food4Future project gestart. De leerstoelgroep Farming Systems Ecology van Wageningen University & Research, het Zwitserse instituut FiBL en het Global Footprint Network onderzoeken en ontwerpen hierin de voedselsystemen van de toekomst. Een duurzaam voedselsysteem in een wereld die onderhevig is aan klimaatverandering en waarin grondstoffen schaarser worden.

“Er bestaan al veel oplossingen, zoals het terugdringen van verspilling, het verminderen van vleesconsumptie en alternatieve eiwitbronnen, maar zulke oplossingen moeten worden gecombineerd om tot een duurzaam voedselsysteem te komen. Ons onderzoek van de afgelopen jaren heeft laten zien dat een transitie naar een circulair voedselsysteem veel mogelijkheden biedt om voldoende gezond voedsel te produceren met respect voor onze planeet “, zegt universitair hoofddocent Hannah van Zanten, die het Circular Food Systems team aan de WUR leidt, “maar het zal een radicaal herontwerp van de huidige voedselsystemen vereisen“.

De permanente beschikbaarheid van gezonde en voedzame voeding is iets waaraan we gewend zijn geraakt. We kunnen ons niet voorstellen dat dit ook mis kan gaan, al kregen we in het begin van de pandemie een klein voorproefje met lege winkelschappen. Wanneer we de balans niet duurzaam herstellen riskeren dat dit een blijvend fenomeen wordt en uiteindelijk een ineenstorting van het hele stelsel. We moeten de natuur de kans geven zich te herstellen, na elke oogst.“, aldus Marcel Beukeboom, permanent vertegenwoordiger voor Nederland bij de Food & Agriculture Organization in Rome.

In een wereld die nu al 75% meer vraagt dan de planeet kan vernieuwen, is het eigenlijk ongelofelijk hoe weinig aandacht deze enorme uitdaging krijgt. Ondanks de innovatieve kracht van Nederland, doet het me pijn om te zien hoe de ecologische footprint van Nederland meer dan zeven keer zo groot is als haar eigen biocapaciteit. “, aldus Dr. Mathis Wackernagel, directeur en mede-oprichter van het Global Footprint Network.

Voor meer details over de ecologische prestaties van Nederland, zie de factsheet.

  • Earth Overshoot Day is de dag waarop de mensheid meer van de natuur heeft gebruikt dan de Aarde in een heel jaar kan regenereren (29 juli in 2021).
  • De Nederlandse Overshoot Day is de dag waarop de jaarlijkse biocapaciteit van onze planeet is verbruikt als iedereen op aarde zou leven zoals Nederlanders (12 april in 2022).
  • De Dag van het Natuurlijk Kapitaal is de dag waarop de jaarlijkse biocapaciteit van Nederland is verbruikt door onze inwoners (19 februari in 2022).

Over het Food4Future project

Food4Future is een samenwerkingsproject van Global Footprint Network, het Circular Food Systems team binnen de Farming Systems Ecology groep van Wageningen University & Research (www.circularfoodsystems.org), en het Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). Het project wil onderzoeken hoe we gezamenlijk tot nieuwe manieren kunnen komen om de wereldbevolking te voeden met gezond voedsel en tegelijkertijd de planeet te beschermen. We doen dit door onze wetenschappelijke kennis te combineren met onze kennis om belanghebbenden en besluitvormers te betrekken. Food4Future wordt financieel ondersteund door de AVINA foundation. footprintnetwork.org/food4future

Over het Consortium

Global Footprint Network is een internationale duurzaamheidsorganisatie die de wereld helpt te gedijen binnen de mogelijkheden van de aarde en te reageren op klimaatverandering. Sinds 2003 hebben we samengewerkt met meer dan 60 landen, 40 steden en 70 partners beleids- en investeringsbeslissingen te maken op basis van wetenschappelijke inzichten. Samen werken we aan een toekomst waarin we allemaal kunnen leven binnen de grenzen van onze ene planeet. footprintnetwork.org

AVINA is een in Zwitserland gevestigde non-profit stichting die zich richt op het ondersteunen van innovatieve onderzoeks- en ontwikkelingsbenaderingen op het gebied van duurzaam geproduceerd en gezond voedsel. Als platform voor baanbrekende geesten en vooruitstrevende ideeën willen wij duurzame veranderingen in het voedselsysteem teweegbrengen. We willen een voortrekkersrol spelen door kansen te bieden aan pioniers die ons fascineren met hun onconventionele maar veelbelovende denkwijzen. AVINA zoekt, ondersteunt en begeleidt mensen die zich inzetten voor een gezonder, eerlijker en duurzamer voedselsysteem. avinastiftung.ch

Circular Food Systems (CiFoS) team van Wageningen University en Research. Het CiFoS team onderzoekt hoe circulaire voedselsystemen kunnen bijdragen aan het produceren van gezond voedsel voor een groeiende bevolking binnen de draagkracht van de aarde. Binnen het team is het visionaire prijswinnende Circular Food System Model ontwikkeld. Dit model maakt het mogelijk duurzame voedselsystemen te ontwerpen. circularfoodsystems.org

FiBL: Het Onderzoeksinstituut voor Biologische Landbouw (FiBL) is een van ‘s werelds toonaangevende instituten op het gebied van biologische landbouw en duurzame landbouw in het algemeen. FiBL doet interdisciplinair onderzoek waarbij innovatie, kennisoverdracht en werking in de praktijk centraal staan. FiBL is sterk betrokken bij de maatschappelijke dialoog over onze toekomstige voedselsystemen om voedselzekerheid te garanderen en tegelijkertijd binnen de planetaire grenzen te blijven. fibl.org

Aanvullende bronnen

Contactpersonen voor de media

Joost Brinkman (in Nederland)
Joost.brinkman@darel.nl
+ 31 6 12 60 30 53

Dr. Marta Antonelli (in Zwitserland)
marta.antonelli@footprintnetwork.org
+41 78 656 2844

Interviewpartners beschikbaar op verzoek.

Om de infographic te bekijken/downloaden, kies bestandstype:
Twitter | Instagram

Om de infographic te bekijken/downloaden, kies bestandstype:
jpg | PDF

Om de infographic te bekijken/downloaden, kies bestandstype:
jpg | PDF