Earth Overshoot Day 2021: 29 juli

Earth Overshoot Day toont aan dat de wereld en Nederland grotendeels onvoorbereid zijn om met de uitputting van de Aarde om te gaan, ondanks vele beschikbare opties.

Samenvatting: De Earth Overshoot Day vindt dit jaar weer veel te vroeg plaats, waardoor de uitputting van de planeet versneld wordt. Onze economie is op de grondstoffen van onze planeet gebaseerd, dus alle landen zijn in gevaar, maar vooral de landen die ecologisch zo overbelast zijn als Nederland. Er zijn echter bruikbare manieren om #MoveTheDate of Earth Overshoot Day te verplaatsen, niet alleen om de klimaat- en biodiversiteitscrisis te bestrijden, maar ook om het eigen land, de eigen stad of het eigen bedrijf te beschermen.

29 JULI 2021 – Vanaf 1 januari tot vandaag heeft de mensheid al net zoveel van de natuur gebruikt als de planeet dit hele jaar kan regenereren. Daarom is het vandaag Earth Overshoot Day. Overschrijding is de onderliggende oorzaak van de meeste milieuproblemen, van biodiversiteitsverlies tot ontbossing, water- en luchtvervuiling, ineenstorting van de visserij. Bovendien leidt de ophoping van broeikasgassen in de atmosfeer tot opwarming van het klimaat, met  steeds wildere weerpatronen tot gevolg.

De almaar groeiende menselijke consumptie, die de biosfeer zwaar belast, is wellicht het op één na grootste risico waarvoor de mensheid zich in de 21e eeuw geplaatst ziet. Dit risico wordt slechts overtroffen door één ander: dat niet snel genoeg en voldoende adequaat wordt gereageerd. Tragisch genoeg stellen de meeste steden, bedrijven en landen – waaronder Nederland – zich bloot aan dit risico.

Volgens de National Footprint and Biocapacity Accounts, gebaseerd op de laatste VN statistieken, die ook Earth Overshoot Day bepalen, gebruiken de inwoners van Nederland 6,2 keer meer van de natuur dan de Nederlandse ecosystemen kunnen regenereren. Het is alsof de Nederlanders 6,2 Nederlanden gebruiken. 70% van dat gebruik zijn de koolstofemissies door het gebruik van fossiele brandstoffen. Bovendien is de Nederlandse netto-invoer van voedsel aanzienlijk: de Nederlandse voedselconsumptie overtreft het regeneratievermogen van de Nederlandse landbouwgebieden en het zeeareaal met meer dan 90%. Dit betekent dat Nederland nu slechts ongeveer de helft van de hoeveelheid voedsel die haar inwoners consumeren, zelf kan verbouwen.

“Het is onduidelijk of Nederland de vastberadenheid heeft om zich adequaat voor te bereiden op de voorspelbare toekomst van klimaatverandering en grondstofbeperkingen”, zegt Mathis Wackernagel, voorzitter van Global Footprint Network. “Hoewel er in Nederland goede inspanningen worden geleverd, zoals het verhogen van de energie-efficiëntie van huizen, of het geven van de voorkeur aan de fiets als dominante vervoerswijze, is het land over het geheel genomen nog ver verwijderd van een planeetvriendelijke samenleving.”

Voor energiesystemen zijn er veel mogelijkheden om radicaal koolstofvrij te worden. Wat veel minder duidelijk is, is hoe we de Nederlanders en de rest van de mensheid binnen de planetaire grenzen kunnen voeden. Gezien dit gebrek aan kennis is Global Footprint Network verheugd om een vierjarige onderzoekssamenwerking aan te kondigen met de onderzoeksgroep Circulaire Voedselsystemen van Wageningen Universiteit, die dit najaar van start gaat. Het doel van deze nieuwe samenwerking is om manieren te onderzoeken om de hele mensheid te voeden binnen het ecologische budget van onze planeet Aarde.

Er zijn veel manieren om #MoveTheDate. Hier zijn een paar coole opties van over de hele wereld. Welke ontroeren en inspireren jou?

Interactieve oplossingenkaart

Extra middelen

  • 100 Days of Possibility (100 Dagen van Mogelijkheden) gelanceerd door het Global Footprint Network op Earth Overshoot Day, zal elke dag mogelijkheden publiceren om overshoot te verminderen tot aan de klimaat-COP26 in Glasgow in november.
  • data.footprintnetwork.org bevat gegevens van de nationale voetafdruk- en biocapaciteitsrekeningen voor alle landen vanaf 1961. De Nederlandse ramingen zijn hier ook beschikbaar. Er kan een recente daling zijn in de Nederlandse voetafdruk, die voor een deel kan worden toegeschreven aan ruis in de handelsgegevens. Deze rekeningen worden bijgehouden door de Universiteit van York voor de Footprint Data Foundation (www.FoDaFo.org)
  • www.overshootday.org/netherlands links naar meer gegevens over de Nederlandse situatie.
  • De Nederlandse organisatie (Werkgroep Voetafdruk Nederland) geeft ook achtergrondinformatie over de ecologische voetafdruk in het Nederlands. En het WWF ook. Zelfs met een Voetafdruktest.
  • Earth Overshoot Day biedt achtergrondinformatie over Earth Overshoot Day, inclusief infographics en video’s.

Over de ecologische voetafdruk

De ecologische voetafdruk is de meest uitgebreide meeteenheid voor de boekhouding van biologische hulpbronnen die beschikbaar zijn. Het is een optelsom van alle concurrerende behoeften van mensen aan biologisch productieve gebieden – voor voedsel, hout, vezels, koolstofvastlegging, en accommodatie van infrastructuur. Op dit moment bestaat gemiddeld 60 procent van de ecologische voetafdruk van de mensheid uit koolstofemissies afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen.

Over het Global Footprint Network

Global Footprint Network is een internationale duurzaamheidsorganisatie die de wereld helpt om binnen de mogelijkheden van de Aarde te leven en goed te reageren op de klimaatverandering. Sinds 2003 hebben we samengewerkt met meer dan 50 landen, 30 steden en 70 partners wereldwijd om wetenschappelijke inzichten te leveren die hebben geleid tot beleids- en investeringsbeslissingen met een grote impact. Samen werken we aan een toekomst waarin we allemaal goed kunnen leven binnen de grenzen van onze ene planeet. www.footprintnetwork.org

Mediacontact

Amanda Diep (in Californië, VS)
+1 (510) 839-8879 ext.304
amanda.diep@footprintnetwork.org

Laetitia Mailhes (in Frankrijk)
+33 650 979 012
laetitia.mailhes@footprintnetwork.org

Kies bestandsgrootte om te bekijken/downloaden:
klein (0.1 MB) | groot (0.4 MB) | PDF (2.0 MB)

Kies bestandsgrootte om te bekijken/downloaden:
klein (0.1 MB) | groot (0.4 MB) | PDF (2.0 MB)